S.C. GALSA COMUNICATII S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Constantin Hamangiu, nr. 5, jud. Vaslui
C.I.F.: 17162767
Nr. O.R.C.:  J37/72/2005
Obiect de activitate: 6420 - Telecomunicaţii
Dosar:
Nr. 3816/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 2246/16.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 879/F/28.11.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: