S.C. ROZASIM S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Dragoş Vodă, nr. 90, bl. P7, sc. D, et. 4, ap. 14, jud. Vaslui
C.I.F.: 14885549
Nr. O.R.C.:  J37/261/2002
Obiect de activitate: 5211 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Dosar:
Nr. 3997/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 2168/11.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 895/F/04.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: