S.C. MOLDOVA COOPERATIVA DE CREDIT HUSI O.C.


Adresă: Loc. Huşi, str. 1 Decembrie, bl. 14, et. P, ap. 1, jud. Vaslui
C.I.F.: 14582146
Nr. O.R.C.:  J37/114/2002
Obiect de activitate: 6512 - Alte activităţi de intermedieri monetare
Dosar:
Nr. 1384/89/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 871/28.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: