S.C. PASSARIS S.R.L.


Adresă: Loc. Duda, com. Duda
C.I.F.: 14413953
Nr. O.R.C.:  J37/32/2002
Obiect de activitate: 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
Dosar:
60/89/2011
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: