S.C. ROMIDOR MODA S.R.L.


Adresă: HUSI, JUD. VASLUI
C.I.F.: 26220123
Nr. O.R.C.:  J37/410/2009
Obiect de activitate: 1520 - FABRICAREA INCALTAMINTEI
Dosar:
1233/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: