S.C. STEFLORI S.R.L.


Adresă: VASLUI, JUD. VASLUI
C.I.F.: 17852554
Nr. O.R.C.:  J37/573/2005
Obiect de activitate: Activitati de intretinere peisagistica
Dosar:
1666/89/2015
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Incheierea 24/25.08.2015
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: