S.C. DODECAN S.R.L.


Adresă: HUSI, JUD. VASLUI
C.I.F.: 33803030
Nr. O.R.C.:  J37/370/2014
Obiect de activitate: 1520 - FABRICAREA INCALTAMINTEI
Dosar:
2394/89/2015
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinta Civila 59/F/02.02.2016
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: