S.C. EUTERPE S.R.L.


Adresă: VASLUI, JUD. VASLUI
C.I.F.: 5421892
Nr. O.R.C.:  J37/203/1994
Obiect de activitate: TRANSPORT
Dosar:
187/89/2016
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinta Civila 2/F/02.02.2016
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: