S.C. VICTORAS COMPANY S.R.L.


Adresă: BACAOANI, JUD. VASLUI
C.I.F.: 18987070
Nr. O.R.C.:  J37/564/2006
Obiect de activitate: 4941-Transporturi rutiere de marfuri
Dosar:
2467/89/2014
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: