S.C. ANDOTI GRUP S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 25, bl. 3, sc. E, et. 1, ap. 6, jud. Vaslui
C.I.F.: 18816673
Nr. O.R.C.:  J37/403/2006
Obiect de activitate:
Dosar:
Nr. 1407/89/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 787/14.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: