S.C. KOMO IMPEX S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Şcolii, bl. 27, sc. B, ap. 17, jud. Vaslui
C.I.F.: 18038539
Nr. O.R.C.:  J37/726/2005
Obiect de activitate: 5153 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
Dosar:
Nr. 1408/89/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 788/14.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: