S.C. ARHIMIAD S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Ştefan cel Mare, bl. 33, sc. A, et. P, ap. 1, jud. Vaslui
C.I.F.: 22239670
Nr. O.R.C.:  J37/535/2007
Obiect de activitate: 9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Dosar:
Nr. 1409/89/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 789/14.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: