S.C. WEBROCK INTERNATIONAL S.R.L.


Adresă: Loc. Focşani, str. Prof. Dimitrie Caian, nr. 15, jud. Vrancea
C.I.F.: 35306127
Nr. O.R.C.:  J39/687/2015
Obiect de activitate: 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Dosar:
33786/2017
Instanţă: Tribunalul VRANCEA
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 5804/31.08.2017
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: