S.C. GREEN POINT IDEAS S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Anton Sȋrbu, nr. 152, jud. Vaslui
C.I.F.: 28598126
Nr. O.R.C.:  J37/249/2011
Obiect de activitate: 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Dosar:
20437/2017
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 3898/18.07.2017
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: