S.C. VITOLENA S.R.L.


Adresă: Loc. Valea Grecului, nr. 9, comuna Duda-Epureni, jud. Vaslui
C.I.F.: 33402683
Nr. O.R.C.:  J37/239/2014
Obiect de activitate: 4642 - Comerţ cu ridicata al ȋmbrăcămintei şi ȋncălţămintei
Dosar:
20429/2017
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 3892/18.07.2017
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: