S.C. EURO CONSULTING PARTENER S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Ştefan cel Mare, bl. L4, sc. A, et. 1, ap. 2, jud. Vaslui
C.I.F.: 22600219
Nr. O.R.C.:  J37/704/2007
Obiect de activitate: 7414 - Activităţi de consultare pentru afaceri şi management
Dosar:
Nr. 4167/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 790/14.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 969/F/18.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: