S.C. ELLE-INTERPAN S.R.L.


Adresă: Loc. Lunca Banului, comuna Lunca Banului, jud. Vaslui
C.I.F.: 20764665
Nr. O.R.C.:  J37/41/2007
Obiect de activitate: 1561 - Fabricarea produselor de morărit
Dosar:
Nr. 1412/89/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 791/14.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: