S.C. DARSANIT S.R.L.


Adresă: HUSI, JUD. VASLUI
C.I.F.: 14973225
Nr. O.R.C.:  J37/319/2002
Obiect de activitate: -
Dosar:
1163/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: