S.C. INVESTEXPERT S.R.L.


Adresă: ROSIORI, JUD. VASLUI
C.I.F.: 16370751
Nr. O.R.C.:  J37/289/2004
Obiect de activitate:
Dosar:
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: