S.C. VIRONEL CONSTRUCT S.R.L.


Adresă: Loc. Lunca Banului, comuna Lunca Banului, jud. Vaslui
C.I.F.: 22586211
Nr. O.R.C.:  J37/699/2007
Obiect de activitate: 4521 - Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă
Dosar:
Nr. 3998/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 792/14.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 945/F/12.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: