S.C. ZOMIVASCA S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 16, bl. 12, sc. B, ap. 4, jud. Vaslui
C.I.F.: 18541653
Nr. O.R.C.:  J37/206/2006
Obiect de activitate:
Dosar:
Nr. 1414/89/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 793/14.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: