S.C. CARPATIN COMPANY S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Maior Popovici, nr. 25, jud. Vaslui
C.I.F.: 16911563
Nr. O.R.C.:  J37/737/2004
Obiect de activitate: 5221 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
Dosar:
Nr. 1416/89/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 795/14.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: