S.C. RUMZ LOUNGE S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 236, camera 3, et. 2, jud. Vaslui
C.I.F.: 33187399
Nr. O.R.C.:  J37/164/2014
Obiect de activitate: 5630 - Băuturi şi alte activităţi de servire a băuturilor
Dosar:
3022/2018
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 997/16.02.2018
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: