S.C. EDMIR CONSTRUCT S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, şos. Huşi-Iaşi, nr. 4, jud. Vaslui
C.I.F.: 18901973
Nr. O.R.C.:  J37/488/2006
Obiect de activitate: 4521 - Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă
Dosar:
Nr. 4169/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Sentinţa nr. 796/14.06.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 174/F/05.02.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: