S.C. CAMYLAUR S.R.L.


Adresă: Loc. Stănileşti, comuna Stănileşti, jud. Vaslui
C.I.F.: 21439760
Nr. O.R.C.:  J37/218/2007
Obiect de activitate: 2223 – Legătorie şi finisare
Dosar:
Nr. 20727/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 2571/13.07.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: