S.C. VANESSA S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 58, jud. Vaslui
C.I.F.: 21168571
Nr. O.R.C.:  J37/124/2007
Obiect de activitate: 7414 - Activităţi de consultare pentru afaceri şi management
Dosar:
Nr. 20729/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 2572/13.07.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: