S.C. PROD NECULAU GRUP S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Huşi-Stănileşti, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. Vaslui
C.I.F.: 21351446
Nr. O.R.C.:  J37/188/2007
Obiect de activitate: 0125 - Creşterea păsărilor
Dosar:
Nr. 20730/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 2573/13.07.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: