S.C. COLECTMETAL S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, str. Cotroceni, nr. 25, jud. Vaslui
C.I.F.: 22033874
Nr. O.R.C.:  J37/440/2007
Obiect de activitate: 3710 - Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile
Dosar:
Nr. 4166/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 2574/13.07.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 172/F/05.02.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: