S.C. HIA CONSIMOB S.R.L.


Adresă: Loc. Tomeşti, com. Tomeşti, jud. Iaşi
C.I.F.: 24868260
Nr. O.R.C.:  J22/3648/2008
Obiect de activitate: 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
Dosar:
3915/99/2018 (204/2018)
Instanţă: Tribunalul IAŞI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Încheierea din data de 07.03.2019
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: