S.C. ACONDIAC S.R.L.


Adresă: Loc. Tătărăni, comuna Dăneşti, jud. Vaslui
C.I.F.: 17979559
Nr. O.R.C.:  J37/681/2005
Obiect de activitate: 0141 - Creşterea bovinelor de lapte; 0141 - Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii şi protecţie fitosanitară
Dosar:
Nr. 4561/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4065/22.10.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 19/F/08.01.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: