S.C. ANDRETRANSCOM S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 49, jud. Vaslui
C.I.F.: 16877003
Nr. O.R.C.:  J37/703/2004
Obiect de activitate: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Dosar:
Nr. 1741/89/2010
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă: Sentinţa Civilă nr. 477/F/19.10.2010
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment:
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: