S.C. B&I SISTEM CONSULTING S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, str. Republicii, nr. 104, jud. Vaslui
C.I.F.: 21558531
Nr. O.R.C.:  J37/264/2007
Obiect de activitate: 2812 - Structuri şi tâmplării metalice
Dosar:
Nr. 3785/89/2009
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă: Sentinţa Civilă nr. 148/F/16.03.2010
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 409/F/28.09.2010
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: