S.C. EUROMASTER-CONSTRUCT S.R.L.


Adresă: Loc. Bârlad, b-dul Republicii, nr. 85, bl. B5, sc. A, et. 4, ap. 12, jud. Vaslui
C.I.F.: 422544
Nr. O.R.C.:  J37/330/2006
Obiect de activitate: 4521 - Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
Dosar:
Nr. 827/89/2009
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă: Sentinţa Civilă nr. 254/F/12.05.2009
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 209/F/20.04.2010
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: