S.C. ADUMITROAEI CONS S.R.L.


Adresă: Loc. Săuca, comuna Laza, jud. Vaslui
C.I.F.: 17510853
Nr. O.R.C.:  J37/342/2005
Obiect de activitate: 4521 - Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă
Dosar:
Nr. 4001/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4103/25.10.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 946/F/12.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: