S.C. ROBYCOSMY IMPEX S.R.L.


Adresă: Loc. Huşi, aleea Gării, nr. 16, jud. Vaslui
C.I.F.: 14725947
Nr. O.R.C.:  J37/192/2002
Obiect de activitate: 1520 - Fabricarea încălţămintei
Dosar:
Nr. 3134/89/2009
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Comercială nr. 50/F/27.01.2010
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: