S.C. LORIAND S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Slt. Ioanesei Adrian, nr. 26A, jud. Vaslui
C.I.F.: 14599903
Nr. O.R.C.:  J37/128/2002
Obiect de activitate: 5211 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Dosar:
Nr. 1377/89/2008
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă: Sentinţa Civilă nr. 244/F/17.06.2008
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 433/F/18.11.2008
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: