S.C. ALEXGABI CONSTRUCT S.R.L.


Adresă: Loc. Chirceşti, comuna Micleşti, jud. Vaslui
C.I.F.: 18767597
Nr. O.R.C.:  J37/366/2006
Obiect de activitate: 4521 - Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă
Dosar:
Nr. 4000/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4075/22.10.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 897/F/04.12.2012
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: