S.C. COMSTAR INTERNATIONAL S.R.L.


Adresă: Loc. Vaslui, str. Nicolae Bălcescu, nr. 4, jud. Vaslui
C.I.F.: 13479836
Nr. O.R.C.:  J37/231/2000
Obiect de activitate: 4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
Dosar:
Nr. 1940/89/2009
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990:
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă: Sentinţa Civilă nr. 138/F/16.03.2010
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 578/F/14.12.2010
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: