S.C. BIAFLO S.R.L.


Adresă: Loc. Valea lui Darie, comuna Roşieşti, jud. Vaslui
C.I.F.: 18979530
Nr. O.R.C.:  J37/556/2006
Obiect de activitate: 5540 - Baruri
Dosar:
Nr. 4563/89/2012
Instanţă: Tribunalul VASLUI
Sentinţă de numire conf. Lg. 31/1990: Rezoluţia nr. 4069/22.10.2010
Sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Sentinţă de aprobare a planului de reorganizare:
Sentinţă de deschidere a procedurii de faliment: Sentinţa Civilă nr. 21/F/08.01.2013
Echipa de lucru:
Convocator:
Raport de activitate:
Raport cauze:
Tabel creanţe:
Plan distribuiri: