Echipă

Practicieni în insolvenţă

LIVIU IACOB – asociat coordonator al ESTCONSULT I.P.U.R.L. HUŞI

Practician în insolvenţă, membru compatibil U.N.P.I.R, cu numărul matricol 1C1906;


Membru A.N.E.V.A.R. expert evaluator: Evaluarea Întreprinderii, Evaluarea Proprietăţii Imobiliare, Evaluarea Bunurilor Mobile, având numărul matricol 13204;


Expert tehnic judiciar privind evaluarea proprietăţii imobiliare;


Mediator autorizat (2008);


Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti, Specializarea Drept, promoţia 2009;


Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de mecanică, Secţia maşini, unelte şi scule, promoţia 1987.

IONIŢĂ ALINA-CRISTINA – Consilier juridic

Practician în insolvenţă, membru compatibil U.N.P.I.R., cu numărul matricol 1D 3473;


Absolventă a Facultăţii de drept, Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti.

CIOMAGA OANA-VICTORIA – economist

Practician în insolvenţă, membru compatibil U.N.P.I.R., cu numărul matricol 1D 3654;


Expert contabil, membru CECCAR;


Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;


Master Contabilitatea Afacerilor – F.E.A.A., Universitatea „A.I. Cuza” Iaşi.


Personal de execuţie specializat

NĂSTASĂ AURICA – avocat colaborator

Avocat, Baroul Vaslui;


Absolventă a Universităţii „A. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept.

BATCU (RESMERIȚĂ) ALINA – economist

Absolventă a Facultăţii de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale, Universitatea Româno-Americană Bucureşti.

CIOMAGA TIBERIU-DANIEL – funcționar economic

Absolvent al Colegiului Economic, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.